شرکت بهسنگ زرین مفتخر است ک از سال 1347 تا کنون به مشتریان خود خدمت رسانی کرده و فعالیت چشمگیری در بازار های داخلی و خارجی داشته است